Handelsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser gælder, med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Purecoach Aps ved Jan Lund Hansen.

Alle ydelser, services, produkter og forløb på denne hjemmeside kommer fra:

Jan Lund Hansen  Purecoach Aps
Nylandsvej 4
7441 Bording
CVR nr. 42938890
E-mail: Janhansen@godmail.dk

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) og er angivet inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende kurser, individuelle sessioner, programmer og forløb 

Alle services betales ved aftalens indgåelse eller købet af produktet – med mindre andet aftales skriftligt.

 Tilmelding til kurser, individuelle sessioner og online forløb [herefter aktiviteter] er bindende. 

Det er ikke muligt at springe fra et forløb midt i forløbet. Selvom du vælger ikke at møde op, hæfter du stadig for den fulde pris af produktet.

Rettigheder

Jan Lund Hansen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, produkter, online kurser, forløb samt PR.

Ved køb af Jan Lund Hansens ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt. 


Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Jan Lund Hansen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Rikke Korgaard skal under ingen omstændigheder være ansvarligt for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset om Rikke Korgaard har handlet simpelt uagtsomt. 


Fortrydelsesret

Køb af online-forløb, kurser, kurser og 1:1 forløb hos PurecoachAps er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven ”Lov om visse forbrugeraftaler”§ 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.


Ændring af forretningsbetingelser

Jan Lund Hansen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

 Jan Lund Hansen forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.